De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De NVA is belangenbehartiger en dienstverlener voor haar leden. Daarnaast zet de vereniging zich in voor de erkenning van acupunctuur als geneeswijze.

Verder staat de NVA garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten. Naast de Statuten en reglementen is het Beroepsprofiel Acupuncturist NVA hierbij een belangrijke leidraad.

Voor meer informatie zie de site van Nederlandse Vereninging voor Acupunctuur: https://www.acupunctuur.nl/.

.