Deze koepel is opgezet vanwege de verplichting van het hebben van een klachtenregeling die aansluit bij de beroepsvereniging. Daarnaast waarborgt de koepel KAB dat de kwaliteit van de therapeuten.

Met de komst van de Wkkgz (De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) waaraan ook uw acupuncturist onder valt, heeft de KAB een eigen Geschilleninstantie opgericht. Deze is door het ministerie van VWS is erkend. Zo voldoen alle aangesloten therapeuten ook aan deze wet.

De beroepsorganisatie (NVA) is aangesloten bij de koepel en ziet er op toe dat hun leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen.

Voor meer informatie zie de website van de KAB koepel: https://www.kab-koepel.nl/.