Hoofdpijn - Migraine

Epidemiologie

Bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar komen spanningshoofdpijn en migraine voor. De prevalentie van spanningshoofdpijn in de algemene bevolking is hoog (ongeveer 60%) en neemt af met het toenemen van de leeftijd. (bron: NHG)

De prevalentie van migraine in de algemene bevolking bedraagt ongeveer 15%. De prevalentie van migraine (bij vrouwen en mannen) daalt met het stijgen van de leeftijd. Beide soorten hoofdpijn komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Patiënten met spanningshoofdpijn kunnen ook migraine hebben, en andersom. Ongeveer 4 van de 5 patiënten met spanningshoofdpijn of migraine rapporteren in de loop van de tijd een andere vorm van hoofdpijn.

Onderzoek

Er zijn meerdere onderzoeken te vinden die aangeven dat acupunctuur bij migraine heel zinvol kan zijn. Een van deze onderzoek werk in 2004 gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift (British Medical Journal).
In deze studie ging het om ongeveer 400 patiënten die behandeld werden met reguliere zorg (huisarts), of met acupunctuur.
De resultaten van deze studie bevestigen alle positieve resultaten die in andere kleinere studies naar de effecten van migraine gedaan zijn.
Conclusie van deze studie was als volgt:

  • De hoofdpijn nam door acupunctuur met 50% tov patienten die door de huisarts zijn behandeld met pijnstillers en advies
  • Acupunctuur heeft geleid tot 15% afname van het gebruik van pijnstillers.
  • Acupunctuur leidde tot 15% minder ziekteverzuim, en ongeveer 25% minder bezoeken aan de huisarts.
  • Des te meer pijn, hoe groter de afname van klachten door middel van acupunctuur.

Doordat acupunctuur zo'n goed effect heeft op hoofdpijnklachten hebben mensen minder medicatie nodig. Dit zal uiteindelijk kosten besparen op de anti-migraine middelen. Tevens zullen deze mensen ook minder last hebben van de bijwerkingen van deze medicatie, welke kunnen leiden tot pijn op de borst. Dit leidt vaak weer tot controle in het ziekenhuis met weer hoge kosten.
bron: BMJ - Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial