Klachtenregistratie

Als Lid van de NVA is acupunctuur praktijk MAZACU automatisch aangesloten bij het KAB. Ook wel Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze.

Hier vindt u de folder van het KAB.

Heeft u een klacht?
U heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting drie miljoen mensen bezoeken jaarlijks in ons land een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een homeopaat of een andere alternatief zorgverlener.

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen.

Het indienen van een klacht kunt u als volgt doen:

  1. Download eerst het klachtenformulier.
  2. Vul deze zo volledig mogelijk in en stuur deze terug naar: info@mazacu.nl
  3. De betreffende zorgverlener vult ook het formulier in.
  4. Na het compleet maken van dit formulier zal u een kopie toegestuurd krijgen.
  5. Het volledig ingevulde formulier wordt tot slot naar het KAB gestuurd.